آموزش تلفظ انگلیسی

کلاس آموزش تلفظ انگلیسی آنلاین

کلاس آموزش تلفظ انگلیسی آنلاین استاد عطایی جهت تقویت درک از قوانین تلفظ زبان انگلیسی و همینطور آموزش نحوه صحیح ادای صداها و آواها در زبان انگلیسی برای زبان آموزان سطوح مبتدی، پیش متوسطه و حتی متوسطه طراحی شده است.

اهمیت آموزش تلفظ انگلیسی بصورت صحیح

بدون شک یادگیری زبان انگلیسی با هدف تعامل با افرادی میباشد که به زبان مادری ما صحبت نمیکنند. در صورتی که تلفظ ما در زبان انگلیسی صحیح نباشد، ما نمیتوانیم به شکل استاندارد کلمات و آواها را بیان کنیم و اتفاقی که میافتد این است که تعامل صورت نمیگیرد، ابهام در مکالمه بوجود میآید و در بدترین شکل ممکن سوء تفاهم بوجود می آید.
بسیاری از فارسی زبانان بجای تلفظ three میگویند tree که معنای درخت را دارد!
یا بجای گفتن thought  اکثر دانشجویان میگویند taught که در ذهن یک خارجی تدریس کردن تداعی میشود.
یا بجای گفتن think دانشجویانی هستند که میگونید sink  که به معنای غرق شدن می باشد.
یا بجای گفتن cellphone تلفظ میشه سله فون که یک نوع کاور پلاستیکی هست! یا کلماتی که به این شکل تلفظ میشوند
wall -> وال
comfortable -> کامفورتیبل
company -> کمپانی هر چقدر دانش زبانی شما بالا باشد اما اشتباهات مهلکی نظیر اشتباهات بالا را داشته باشید، انگلیسی شما قابل فهم برای یک خارجی زبان نیست و عملا تعامل بین شما و طرف مقابل انجام نمیشود.

آموزش صحیح pronunciation یا تلفظ انگلیسی

در دوره آموزش تلفظ انگلیسی توسط استاد عطایی، قوانین تلفظ صحیح حروف زبان انگلیسی جمع آوری شده و بصورت منظم به زبان آموز تدریس میشوند.

فصل اول: تلفظ حروف بی صدا یا consonant ها

در این دوره ابتدا تلفظ صحیح حروف بی صدا در زبان انگلیسی را می آموزید. بیش از ۵۰ درصد حروف بی صدا در زبان انگلیسی کاملا متفاوت با حروف بی صدای زبان فارسی میباشند و یادگیری صحیح آنها به مکالمه و درک بهتر شما کمک میکند.

فصل دوم: حروف بی صدای ترکیبی

در فصل دوم دوره آموزش تلفظ انگلیسی به سراغ ترکیب حروف بی صدا میرویم که یادگیری آن اهمیت به سزایی در تقویت تلفظ زبان آموز دارد. اکثر مشکلات زبان آموزان فارسی زبان در تلفظ لغات به این قسمت باز میگردد که به دلیل ندانستن قوانین صحیح تلفظ دانشجو نمیتواند صدای صحیح انگلیسی را بوجود آورد و از نزدیک ترین صدای فارسی استفاده میکند که اشتباه میباشد. با مرور این قسمت دانشجو کاملا با قوانین تلفظ ترکیبی حروف بی صدا آشنا میشود.

فصل سوم: آواها یا حروف بی صدا

vowel ها یا آواها مهم ترین قسمت این دوره میباشند. آواها زمانی که کنار حروف بی صدا قرار میگیرند کلمه را بوجود میآورند. این نکته را باید بدانیم که در زبان فارسی ۶ آوای اصلی وجود دارند و در زبان انگلیسی ۱۵ آوای اصلی داریم یعنی بیش از ۲ برابر بیشتر از زبان فارسی. این یعنی اینکه با ندانستن این آواها کاری که انجام میدهیم این است که نزدیک ترین آوای فارسی را استفاده میکنیم. یعنی میتوان گفت شما زبان آموز زبان انگلیسی بجای ۱۵ آوای انگلیسی فقط از ۶ تای آن استفاده میکنید که نشان دهنده ضعف بسیار زیاد در تلفظ انگلیسی میباشد.

فصل چهارم: حروف صامت یا silent

بسیاری حروف در کلمات انگلیسی وجود دارند که هیچگاه تلفظ نمیشوند. در این این فصل تمامی قوانین موجود را به شما تدریس میکنیم تا هیچگاه دچار مشکل نشوید.

فصل پنجم: اشتباهات رایج

در این فصل اشتباهات رایج تلفظ زبان آموزان فارسی زبان مشخص شده و تلفظ صحیح آنها معرفی میشود.

 

ثبت نام این دوره به سایت مدرسه مجازی عطایی آنلاین منتقل شده است.